Visi & Misi

VISI

  • Menjadi peneraju institusi TVET yang unggul

MISI

  • Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf
  • Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat
  • Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang
  • Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan