Matlamat

Matlamat Pendidikan

  • Menghasilkan graduan tvet yang holistik dan kompeten serta berkemampuan menyumbang kepada pembangunan negara

Matlamat Organisasi

  • Menghasilkan graduan tvet yang diyakini dan menjadi rebutan majikan untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara
  • Mengukuhkan kerelevanan dan keresponsifan program pengajian di institusi untuk memenuhi keperluan industri
  • Melahirkan warga sejagat ke arah keharmonian serta kemakmuran global