Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN PIAWAI KUALITI PERKHIDMATAN
Masa menunggu untuk mendapatkan perkhidmatan di kaunter Pegawai kami akan melayani dan membantu pelanggan yang hadir di kaunter dengan kadar segera. 
Maklumbalas Pelanggan Pihak kami akan memberikan maklumbalas bagi setiap aduan yang diterima dalam tempoh tujuh (5) hari waktu bekerja.
Pendaftaran Pelajar Pendaftaran pelajar baharu dalam Sistem Community College Management System (CCMS) diselesaikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas pelajar melaporkan diri.
Keputusan Peperiksaan  Pengumuman keputusan peperiksaan akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan di Peringkat Bahagian Peperiksaan & Penilaian (BPN).