Sejarah Penubuhan

Kolej Komuniti Tangga Batu (KKTB), merupakan 1 daripada 105 buah Kolej Komuniti di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik DanĀ  Kolej Komuniti (JPPKK), Kementerian Pendidikan Tinggi. KKTB mula beroperasi mulai Ogos 2010 sebagai cawangan kepada Kolej Komuniti Masjid Tanah dan mulai Oktober 2012 KKTB beroperasi sebagai identiti sendiri.