SINOPSIS

Sijil Pelancongan dan Pengembaraan merupakan satu program yang direkabentuk bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada keperluan tenaga kerja berdasarkan permintaan industri. Pelajar akan memperolehi pengetahuan bagaimana untuk melaksanakan dan mengendalikan aktiviti berkaitan pelancongan dan pengembaraan. Pelajar akan didedahkan dengan modul Pertolongan Cemas, Perkhidmatan Pelanggan Pelancongan, Rekreasi Darat, Rekreasi Air, Pemanduan Pelancongan, Operasi Agensi Pelancongan serta Tiketan dan Tempahan.

TEMPOH PENGAJIAN

  • 4 Semester

SYARAT AM KEMASUKAN

1. Warganegara Malaysia
2. Memiliki SPM atau setaraf
3. Lulus Bahasa Melayu
4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)