VISI

  • Menjadi peneraju institusi TVET yang ungguL

MISI

  •  Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf
  •  Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat (PSH)
  •  Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang
  •  Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan

MATLAMAT

  •  Menghasilkan graduan TVET yang holistik dan kompeten serta berkemampuan menyumbang kepada pembangunan negara